لینک دانلود :

نمونه سوال تستی (جدید)

نمونه سوال دیماه 92 (جدید)

نمونه سوال (جدید)

فرمت : pdf

منبع: راهنمای راهنمایی ، مدرسه نیوز 


ماده (12) : هرکس به طور غیرمجاز داده ای متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.