درس هفتم !

فعالیت کلاسی ( ص 58 ) : چون ایمان راستین به اسلام و پیامبرش داشت.


خودت را امتحان کن ! ( ص 64 ):

سوال 1 : ( به عهده دانش آموز )


سوال 2 و 3 : اگر خداوند از آگاهان عهد و پیمان نگرفته بود که در برابر شکم بارگی ستمگران ، و گرسنگی مظلومان سکوت نکنند ( و حق مظلوم را از ظالم بستانند و به او بازگزدانند )، حکومت بر شما را رها می کردم و آنگاه می دیدید که ( مقام های ) دنیایی شما نزد من از عطسه بری بی ارزش تر است .


درس هشتم !


فعالیت کلاسی ( ص 68 ) : ( به عهده دانش آموز )


خودت را امتحان کن ( ص 72 ) :

سوال 1 : زیرا علاوه بر ساده زیستی حضرت فاطمه ، ایشان از حضرت علی چیزی را طلب نکردند تا مبادا حضرت علی از عهده ی آن بر نیاید !


سوال 2 : زیرا داشتن ایمان همسر برای حضرت فاطمه مهم بود نه ثروت !


سوال 3 : 1- حیا و عفت   2- علاقه شدید به پیامبر    3- حضورت در اجتماع    4- ساده زیستی    5 -ایثار و بخشندگی منبع : راهنمای راهنمایی

دبیر مربوطه : آقای نوری 

به درخواست مهدی غفاریان 


کپی برداری بدون منبع ذخیره خواهد شد !

مواظب باشید ....